ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 03-805-7121

ความแตกต่างของระบบไฮดรอลิคและระบบนิวเมติกส์

การทำงานของระบบไฮดรอลิค 

อุปกรณ์ไฮดรอลิคอุปกรณ์ไฮดรอลิค
 

    ไฮดรอลิคหมายถึงการไหลของน้ำ ระบบไฮดรอลิคคือจึงเป็นระบบที่ส่งผ่านพลังงานผ่านของเหลวทำให้ได้พลังงานกลเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่างๆในหลากหลายอุตสาหกรรม หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิคเริ่มจากการส่งแรงลงที่กระบอกสูบข้างหนึ่ง แรงจะถูกบีบอัดเพื่อเข้าไปอีกท่อของกระบอกสูบอีกข้างหนึ่งทำให้เกิดแรงที่กระบอกสูบอีกด้านนั่นเอง อุปกรณ์ไฮดรอลิคจึงสำคัญต่อระบบไฮดรอลิคมาก ไม่ว่าจะเป็น กระบอกไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค เครื่องจักรไฮดรอลิค ข้อต่อไฮดรอลิค โดยปัจจุบันระบบไฮดรอลิคถูกนำมาใช้งานได้มากมายอย่างหลากหลาย เช่น อุปกกรณ์ที่ใช้ในการยกของหนัก เครน แม่แรง ปั๊มไฮดรอลิค เป็นต้น 


การทำงานของระบบนิวเมติกส์ 
 

https://www.hydraulic-pneumatics.com/TH/Products/detail/8

 

    นิวเมติกส์หมายถึงก๊าซที่มองไม่เห็น ระบบนิวเมติกส์จึงเกี่ยวข้องกับอากาศหรีอลม โดยหน้าที่ของระบบนิวเมติกส์คือระบบที่ทำหน้าที่ในการอัดอากาศผ่านท่อหรือลมอัด เพื่อทำให้เกิดพลังงานกลไว้ใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ในการทำงานของเครื่องจักรต่อไป อุปกรณ์นิวเมติกส์ติดตั้งได้สะดวกและไม่น้ำหนักไม่มาก ทำให้การเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งระบบนิวเมติกส์ง่ายต่อการทำงาน อุปกรณ์นิวเมติกส์ที่สำคัญได้แก่ วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วระบายอากาศ ข้อต่อลม กระบอกสูบนิวเมติกส์ สายลมพียู เป็นต้น ระบบนิวเมติกส์ถูกนำมาใช้งานกับงานที่เกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกส์ ด้านสายการผลิต อุปกรณ์ภายในรถยนต์ ด้านเครื่องมือวัดต่างๆ อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ นั่นเอง 

 

    บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์นิวเมติกส์ อะไหล่นิวเมติกส์ กระบอกสูบนิวเมติกส์ วาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วระบายอากาศ ข้อต่อลม เพื่อให้ในการซ่อมบำรุงระบบนิวเมติกส์ รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ไฮดรอลิค แบรนด์ Tokyo Keiki หรือ Tokimec ชุดพาวเวอร์ยูนิต (Power Unit) ผลิตกระบอกไฮดรอลิค ซ่อมกระบอกไฮดรอลิค เครื่องจักรไฮดรอลิค และอื่นๆอีกมากมาย    

 


สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 
www.hydraulic-pneumatics.com
powersupplyandservice.brandexdirectory.com
www.powersupplyandservice.com