ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 3805 7121

Powersupply-BD - Slider Revolution

บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไฮดรอลิคอย่างเป็นทางการ

ของแบรนด์ TOKYO KEIKI (TOKIMEC) และ EATON

จำหน่ายสินค้าหลากลายทั้งไฮดรอลิกและนิวเมติกส์

นำเข้าและจำน่ายสินค้าหลากหลายประเภทและหลากชนิด

เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ประสบการณ์ด้านงานธุรกิจมากกว่า 20 ปี

พัฒนาคุณภาพสินค้า  เครื่องมือในการผลิต รวมถึงฝ่ายบุคลากร

ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของลูกค้า

เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.
เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.

บริษัท เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

           เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าสินค้าแบรนด์ TOKYO KEIKI  (TOKIMEC)  และ EATON อีกทั้งยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับไฮดรอลิคจากหลายแบรนด์  อาทิเช่น STAUFF, BRIDGESTONE, และอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิต กระบอกไฮดรอลิก, ชุด Power Unit และเครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพและได้มาตรฐายภายใต้แบรนด์ของบริษัทเอง

เราเป็นผู้ผลิต ออกแบบ และซ่อม

เครื่องจักรไฮดรอลิก

          Hydraulic cylinder , Power unit ขนาดมาตรฐานและระบบไฮดรอลิค กว่าประสบการณ์ด้านงานธุรกิจมากกว่า 20 ปี บริษัทได้พัฒนาคุณ ภาพสินค้าเครื่องมือในการผลิต รวมถึงฝ่ายบุคลากรในการทำงานทุก ฝ่ายให้มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานเพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าตรง ตามความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด

บทความ